Ook voor…

Praktijk Artan biedt ook het volgende:

Leertherapie

In het kader van een opleiding in therapie. Aandacht voor het proces waar jij op dit moment in zit. Leren over jezelf maakt dat je groeit in je eigen manier om anderen weer te helpen (meestal in het kader van een opleiding of ontwikkelingstraject).

Supervisie

Tijdens supervisie ga ik samen met je nadenken over hoe jij je werk doet, waar je tegenaan loopt en wat dit betekent voor je. Wat kun en wil je daarin anders doen?
Supervisie kan in het kader van een opleiding, maar ook als je wilt reflecteren op je werk. Zo is supervisie erg geschikt voor huisartsen (professionals in de zorg), therapeuten en predikanten.

Mediation

Bij een conflict waar je samen niet meer uitkomt, kan ik bemiddeling geven. Bijvoorbeeld bij echtscheiding of conflictsituaties in het werk.

Procesbegeleiding en teambuilding

Een team werkt goed als er vertrouwen is, de verwachtingen helder zijn naar elkaar en duidelijk is wat je gezamelijke doel is. Door inhoudelijk en creatief met elkaar bezig te zijn wil ik daar een bijdrage aan leveren.
Bij processen die je als organisatie doormaakt wil ik je helpen om lijnen uit te zetten en vast te houden. Ik heb hierin ervaring bij maatschappen voor verloskundigen en in kerkelijke verbanden.

Relatietraining

Het is leuk en uitdagend om in je partnerrelatie er zoveel mogelijk uit te halen wat er in zit! Vaak wordt er pas hulp gezocht wanneer je vast loopt in je relatie, maar preventief je relatie goede verzorging geven is mooie kans. Dat kan door relatietraining. In groepsverband of als echtpaar samen.